Graving

diggers_big

Vi tilbyr diverse gravetjenester ved bruk av spesialisert byggutstyr:
-utjevning av terreng
-fylling
-fundamentering
-drenering og utbedring av vann
-isolering av bygg
-rivningsarbeid
-last og kjøring