Rengjøring

cleaning_big

Vi tar oss av rengjøring i diverse objekter som kontorer, hotell, pensjonater, hus, leiligheter, magasiner, produksjonshaller, legekontor, klinikker, skoler o.l.
Vi rydder etter renovasjoner og byggprosjekter.

Hvorfor er det verdt å stole på oss?

Vi disponerer spesialisert utstyr samt ryddingsmaskiner. Under hvert arbeidsoppdrag bruker vi profesjonelle kjemiske midler som er miljøvennlige og har nødvendige attester.

Takket være bred erfaring samt det å være i besittelse av formålstjenlig utstyr, kan vi garantere profesjonelle tjenester av den høyeste kvalitet.